Giáo dục - Du học

Thống báo kết quả tuyển sinh Thạc Sĩ và nhận đơn phúc khảo 2018 đợt 1 + Mẫu đơn phúc khảo

Về việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 01. Xem kết quả điểm tuyển sinh tại mục "Tra cứu điểm thi" hoặc http://sdh-aof.edu.vn/tuyensinh/

Các tin khác :