thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Hỏi đáp
Điều kiện thi cao học
Có bằng Kế toán và Tài chính - NH, liệu tôi có phải đăng ký học bổ sung kiến thức không?
Nguyen The Phuong Lien
30-12-2011
Email thephuonglien@gmail.com
01219060194

Tôi hiện có 2 bằng chính quy chuyên ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng của Đại học Thăng Long. Nếu tôi muốn đăng ký thi cao học tại Học viện Tài chính thì tôi phải bổ sung những điều kiện nào? Liệu tôi có phải đăng ký học bổ sung kiến thức không? Nếu có tôi phải học những môn nào? Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến
Họ tên
Nội dung