thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Tin tức / Thông báo mới nhất
TB: Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

                                          THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 10/01/2024

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

NGÀNH ĐĂNG KÝ

DỰ TUYỂN

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 27/01/2024

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 03/02/2024

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ ngày 17/02/2024

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 24/02/2024

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 02/03/2024

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 09/03/2024

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 16/03/2024

8.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ ngày 27/01/2024

9.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ ngày 03/02/2024

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ ngày 24/02/2024

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ ngày 02/03/2024

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ ngày 09/03/2024

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ ngày 16/03/2024

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 27/01/2024

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 03/02/2024

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 17/02/2024

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 24/02/2024

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 02/03/2024

19.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 09/03/2024

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 16/03/2024

21.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 23/03/2024

22.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 30/03/2024

23.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 06/04/2024

           

Ghi chú: Học viên nhận kết quả thi và nộp hồ sơ vào ngày 20,21/4/2024.