thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐINH DOÃN CƯỜNG
Ngày đăng: 29-06-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đinh Doãn Cường

Về đề tài: "Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 476/QĐ-HVTC ngày 22/04/2022

Thời gian: 15h00 ngày 11/07/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự