thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS Khamla Vilakoun
Ngày đăng: 06-07-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamla Vilakoun

Về đề tài: “Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Viêng Chăn nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng        Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo 523/QĐ-HVTC ngày 20/6/2022

Thời gian: 15h00 ngày 20/7/2022

Địa điểm: Hội trường 208 – 19 ngõ Hàng Cháo,  Hà Nội

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự./.