thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
Ngày đăng: 29-08-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thùy Dung

Về đề tài: “Chính sách cổ tức của các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng        Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo 627/QĐ-HVTC ngày 26/7/2022

Thời gian: 15h00 ngày 12/9/2022

Địa điểm: Hội trường 208 – 19 ngõ Hàng Cháo,  Hà Nội

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự./.