thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM VĂN HÀO
Ngày đăng: 09-12-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Văn Hào

Về đề tài: "Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1329/QĐ-HVTC ngày15/11/2022

Thời gian: 15h00 ngày 20/12/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.