thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ THỊ YẾN OANH
Ngày đăng: 14-12-2022

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Yến Oanh

Về đề tài: "Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1421/QĐ-HVTC ngày 25/11/2022

Thời gian: 15h00 ngày 26/12/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.