thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ THỊ MỸ DUNG
Ngày đăng: 31-12-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Mỹ Dung

Về đề tài: "Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung Bắc Bộ",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1506/QĐ-HVTC ngày 28/11/2022

Thời gian: 15h00 ngày 13/01/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.