thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGÔ THỊ THU TRANG
Ngày đăng: 15-02-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Thị Thu Trang

Về đề tài: "Kế toán trách nhiệm trong các trường đại học công lập khu vực miền Bắc",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 139/QĐ-HVTC ngày 17/01/2023

Thời gian: 15h00 ngày 27/02/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.