thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS BÀNH THỊ THẢO
Ngày đăng: 08-03-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bành Thị Thảo

Về đề tài: "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 29/QĐ-HVTC ngày 13/01/2023

Thời gian: 15h00 ngày 1703/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.