thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN VĂN HẢI
Ngày đăng: 05-07-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Văn Hải

Về đề tài: "Nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 727/QĐ-HVTC ngày 16/6/2023

Thời gian: 15h00 ngày 31/07/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.