thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS VANNAVONGXAY Phoukhaokham
Ngày đăng: 17-08-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS VANNAVONGXAY Phoukhaokham

Về đề tài: "Chính sách thu ngân sách nhà nước đối với đất đai ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng;                      Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 671/QĐ-HVTC ngày 05/6/2023

Thời gian: 15h00 ngày 28/08/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.