thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LƯU HUYỀN TRANG
Ngày đăng: 25-08-2023

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lưu Huyền Trang 

Về đề tài: "Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam",

Ngành: Tài chính-Ngân hàng;                 Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 971/QĐ-HVTC ngày 31/7/2023.

Thời gian: 15h00 ngày 14/9/2023.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.