thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ THỊ LOAN
Ngày đăng: 19-09-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Thị Loan 

Về đề tài: "Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam",

Ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 1053QĐ-HVTC ngày 17/8/2023

Thời gian: 15h00 ngày 04/10/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự