thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM THANH HÀ
Ngày đăng: 01-12-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thanh Hà

Về đề tài: "Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước ở Thành phố Hà Nội trong điều kiện áp dụng mô hình chính quyền đô thị",

Ngành: Tài chính – Ngân hàng;

Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1681/QĐ-HVTC ngày 30/10/2023

Thời gian: 15h00 ngày 22/12/2023.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!