thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐÀO TUYẾT LAN
Ngày đăng: 01-12-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đào Tuyết Lan 

Về đề tài: "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán",

Ngành: Kế toán;  

Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS, TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 1859/QĐ-HVTC ngày 28/11/2023

Thời gian: 9h00 ngày 28/12/2023.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!