thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN TUẤN HÙNG
Ngày đăng: 22-01-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tuấn Hùng

Về đề tài: "Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty trực thăng Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1922/QĐ-HVTC ngày 08/12/2023

Thời gian: 15h00 ngày 31/01/2024

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.