thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM THANH THỦY
Ngày đăng: 22-01-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thanh Thủy

Về đề tài: "Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam",

 Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 09/QĐ-HVTC ngày 03/01/2024

Thời gian: 9h00 ngày 04/02/2024.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.