thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THẾ HÙNG
Ngày đăng: 26-02-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thế Hùng 

về đề tài: "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng;   Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 46/QĐ-HVTC ngày 11/01/2024

Thời gian: 15h00 ngày 12/03/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!