thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN QUỐC VIỆT
Ngày đăng: 25-03-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Quốc Việt 

Về đề tài: "Tái cấu trúc tài chính ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 166/QĐ-HVTC ngày 26/02/2024

Thời gian: 15h00 ngày 11/4/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.