thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRƯƠNG THỊ THU HÀ
Ngày đăng: 26-04-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trương Thị Thu Hà 

Về đề tài: "Quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 382/QĐ-HVTC ngày 05/4/2024

Thời gian: 9h00 ngày 10/05/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!