thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM XUÂN THẮNG
Ngày đăng: 07-05-2024

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Xuân Thắng 

Về đề tài: "Quản lý tài chính bệnh viện trực thuộc các trường đại học y dược công lập ở Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 492/QĐ-HVTC ngày 03/5/2024

Thời gian: 15h00 ngày 03/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!