thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN MINH TUẤN
Ngày đăng: 10-05-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Minh Tuấn 

Về đề tài: "Quản lý thuế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam",

 Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 381/QĐ-HVTC ngày 05/04/2024

Thời gian: 15h00 ngày 23/05/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!