thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN ANH CHUNG
Ngày đăng: 21-06-2024

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Anh Chung

Về đề tài: "Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 618/QĐ-HVTC ngày 29/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 29/06/2024

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.