thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐẶNG PHƯƠNG MAI
Ngày đăng: 28-03-2016

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐẶNG PHƯƠNG MAI

Đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp trong ngành Thép ở Việt Nam”

            Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 221/QĐ-HVTC ngày 09/03/2016

Thời gian: 15h00 ngày 12/04/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.