thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ BẢO HIỀN
Ngày đăng: 22-04-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Bảo Hiền

Về đề tài: Tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp Dược ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 345/QĐ-HVTC ngày 07/04/2016

Thời gian: 15h30 ngày 10/05/2016

Địa điểm: Hội trường 206-HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.