thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS CÙ HOÀNG DIỆU
Ngày đăng: 22-04-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Cù Hoàng Diệu

 Về đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán dự án đầu tư do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 326/QĐ-HVTC ngày 01/04/2016

Thời gian: 15h30 ngày 06/05/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.