thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Tin tức / Thông báo mới nhất
Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh Năm 2024 đợt 1

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Năm 2024 đợt 1

 

PHẦN I: HỒ SƠ XÉT TUYỂN

I.         Ngành đào tạo, điều kiện dự xét tuyển NCS

Theo thông báo số 35/TB-HVTC ngày 08/01/2024 của Giám đốc Học viện tài chính về: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 đợt 1 tại Học viện Tài chính.

II.     Mỗi ứng viên tham gia xét tuyển phải nộp 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ xét tuyển gồm:

1.       Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, phường xã).

2.       Lý lịch khoa học.

3.       Đơn xin dự tuyển.

4.       Giấy giới thiệu dự xét tuyển của cơ quan.

5.       Các bản sao có công chứng:

+ 01 Bản sảo Bằng tốt nghiệp Đại học;

+ 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ;

+ 01 Bản sao Bảng điểm cao học;

+ 01 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ để xác định đủ điều kiện về Ngoại ngữ.

6.       02 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học (hoặc của 01 nhà khoa học và 01 của thủ trưởng cơ quan nơi ứng viên công tác).

III.     Mỗi ứng viên dự tuyển phải nộp 06 bộ tài liệu, mỗi bộ đóng thành 1 quyển theo thứ tự sau:

1.       Bài luận.

2.       Đề cương đề tài nghiên cứu.

3.       Các bài báo đã đăng trên tạp chí chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học

4.       Các bản photo:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học;

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ;

+ Bảng điểm Cao học;

+ Văn bằng, chứng chỉ xác nhận đủ điều kiện về trình độ Ngoại ngữ.

PHẦN II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1.     Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 06/4/2024 đến 21/4/2024

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Khoa Sau đại học – Học viện Tài chính (Phòng 305).

2.     Lệ phí xét tuyển:

1

Hồ sơ dự tuyển

200.000 đồng (2 bộ)

2

Lệ phí xét duyệt hồ sơ dự tuyển

100.000 đồng (2 bộ)

3

Lệ phí dự tuyển

        1.500.000 đồng/ 01 người

CỘNG:

              1.800.000 đồng

3.     Kế hoạch xét tuyển:

Ứng viên xem thông báo trên Website của Khoa Sau đại học về thời gian cụ thể. Nghiên cứu sinh trình bày trước Tiểu ban xét tuyển về Bài luận, đề cương đề tài nghiên cứu và trả lời phỏng vấn.

Chi tiết xin liên hệ Khoa Sau Đại học: TS. Tuấn Anh: 09737.02468

 

 

Tài liệu đính kèm