thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ THẢO ANH
Ngày đăng: 15-01-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thảo Anh 

Về đề tài: "Hoàn thiện kế toán doanh thu tại tổng công ty Bảo Việt nhân thọ",

Ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 01/QĐ-HVTC ngày 02/01/2024

Thời gian: 15h00 ngày 03/02/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!