thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYẾN
Ngày đăng: 18-01-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Phương Tuyến 

Về đề tài: "Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0",

Ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 2062/QĐ-HVTC ngày 29/12/2023

Thời gian: 15h00 ngày 30/01/2024

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.