thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐẶNG THU THỦY
Ngày đăng: 17-04-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thu Thủy

Về đề tài: "Đầu tư tài chính cho đào tạo giáo viên phổ thông ở Việt Nam"

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 151/QĐ-HVTC ngày 20/02/2024

Thời gian: 15h00 ngày 06/05/2024

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.